Framtidens arbetsliv behöver varken fasta arbetsroller eller hierarkier – enligt Alf Rehn är det här inte bara konsultsnack

Alf Rehn. Arkivbild. Bild: Kristoffer Åberg

Författaren och företagscoachen Frédéric Laloux har skrivit boken ”Reinventing Organizations" om ett helt nytt sätt att tänka på arbete.

Enligt Frédéric Laloux står arbetslivet inför ett paradigmskifte. I hans idealorganisation delar arbetstagarna på ansvar och ledarskap, och organisationen utvecklas med jämna mellanrum likt en levande organism. Det är en motreaktion till både toppstyrda organisationer och uppstartsföretagskulturen som nästan helt saknar tyglar.

I Finland håller hans idéer på att få fotfäste. Teal Finland är en organisation som ordnar ett femtiotal evenemang årligen och som nu håller på att översätta Laloux bok till finska.

Jussi Markula är en av grundarna och fastnade direkt för det nya ledarskapet.

– Boken lade ord på det som jag länge har tänkt om arbetslivet. I en traditionell organisation finns mycket onödigt arbete som kväver kreativitet och energi.

Ett gemensamt mål viktigt

Enligt Markula har ingenjörsaktig resultatfixering gjort att arbetstagare tappat inspirationen. Det gemensamma målet är enligt honom det väsentliga i Laloux modell. Det har gjort att arbetstagare kan organisera sig själva.

– Självstyre innebär inte att man gör det man själv behagar. Det är ett sätt att samarbeta mot ett gemensamt mål och ta tillvara allas styrkor. Det är inte heller en totalt platt organisation. Alla är chefer, men rollerna byts hela tiden.

Jussi Markula, en av Teal Finlands grundare, föll pladask för den nya självstyrande organisationsmodellen. Den omtalade boken samlade över hundra deltagare till ett seminarium som handlade om framtidens arbetsliv. Bild: Pressbild/Teal Finland/SPT

Laloux organisationsmodell bygger på en kontinuerlig dialog, öppenhet och att bjuda in människor till att samarbeta. Det kan till exempel göras via chattar eller på sociala medier.

–  Teal är ett nytt sätt att tänka på arbetslivet och samarbete. Det är inte en färdig modell som ett företag kan börja använda rakt av. Det är mer en människosyn, säger Markula.

Frédéric Laloux beskriver i sin bok ”Reinventing Organizations" hur ledarskapet har utvecklats under århundradena. Han använder färger för att beskriva olika stadier av företagsledning.

Röd: Organisationen hålls ihop genom kontinuerlig maktutövning. Ledarskapet är ofta impulsivt och saknar stabilitet. Det är inte sällan som någon försöker störta ledaren. Ett exempel på en sådan organisation är kriminella gäng.

Amber (bärnstensfärgad): Organisationen har en tydlig roll- och ansvarsfördelning. Bästa exemplet är militären. Arbetet är lättare att planera vilket gör att man kan planera långsiktigt.

Orange: Organisationen är målstyrd, och produktivitet och resultat är företagets rättesnöre. Denna form är den vanligaste i dag.

Grön: Organisationen värnar om en gemensam värdegrund och en gemensam företagskultur. Ledaren lyssnar på sina medarbetare och motiverar och utvecklar dem.

Teal: Organisationen är självorganiserande och ledarskapet är utspritt i organisationen. Organisationen har ett syfte som medarbetarna gemensamt försöker uppnå. I organisationen värnar man om olikheter och involverar alla medarbetare, till exempel genom öppen kommunikation.

Lagstiftningen begränsar

Enligt Markula finns det ännu lagstiftning som begränsar mallens framfart i Finland.

– Arbetslagstiftningen känner inte till kollektivt ansvar. Det finns en inbyggd chefsstruktur med styrelse och vd. I en teal-organisation väljer arbetstagarna själva sina roller. Till exempel är det bara en roll att vara vd och man kan byta roller sinsemellan. Att vara vd innebär att man har helikopterperspektiv, men man har inte mer makt än rollen kräver.

Och som grädde på moset är inte ens lönen huggen i sten.

– Jag har jobbat på ett företag där vi varje månad meddelade hur mycket vi själva ansåg att vi var värda i lön och vad kollegorna var värda.

Vad anser Alf Rehn, professor i innovation, design och företagsledning, om teal?

– Ur akademisk synvinkel så finns det mycket struntsnack kring modellen. Men jag tycker att det finns delar i metoden som är värda att fortsätta undersöka. Det är en intressant organisationsform.

"En vacker tanke"

Enligt Rehn är det däremot svårt att införa en så idealistisk modell. Han säger att det finns några lyckade exempel, men att det finns ännu fler som har misslyckats.

– Den här typens radikalt annorlunda tänkesätt kräver mycket av en organisation. Den kräver att man lyckas bryta med invanda mönster.

Är det alltså bara konsultsnack?

– Det finns många konsulter som säljer teal-modellen eftersom den är rätt ny och fräsch, men det är något mer än bara en konsultmodell.

Vad är intressant med teal?

–  Det att samfundet och individen ska styra – att det inte bara är en chef som styr för att hen råkar vara på en viss trappa i organisationen. Det är en vacker tanke som kan hjälpa vissa organisationer framåt.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning