Framtiden får vara oviss men inte förtryckande

Hur ska vi uppnå ett mänskligare samhälle? Frågan är central i Laura Gustafssons och Terike Haapojas videokonstverk Becoming. Bild: Niklas Tallqvist

Konstnärsduon Gustafsson & Haapoja fortsätter att undersöka förtryckets mekanismer men tar nu ett steg vidare – mot framtiden.

"Att besöka ett slakteri borde vara obligatoriskt för alla", säger en av de intervjuade i videokonstverket Becoming. De som intervjuats i konstverket svarar alla på frågan hur vi kunde utveckla våra...