Framtida invandring till Sverige delar det politiska fältet

Då 163 000 asylsökande kom till Sverige 2015 infördes id-kontroller vid gränsen till Danmark och lagstiftningen skärptes. Den lagen är i kraft till nästa år och tanken är att Migrationskommitténs förslag ska kunna ersätta den. Bild: Matias Åberg/Lehtikuva

Den kommitté som hade som uppgift att komma med ett nytt lagförslag när det gäller den framtida invandringen till Sverige överlämnade sitt betänkande till justitieminister Morgan Johansson på tisdagen. Kommittén har inte kunnat enas om betänkandet, som delar både regeringen och riksdagen.

När Thomas Rolén, till vardags president i Kammarrätten, bar in "boken" på 685 sidor som innehåller de 26 förslagen till ny migrationslagstiftning var det resultatet av ett årslångt arbete som krascha...