Framsteg ger Östersjön hopp men återhämtningen prövar tålamodet

Inemot tvåtusen fartyg är oavbrutet i trafik på Östersjön, men övergödningen är fortsättningsvis havets största utmaning, trots att näringsutsläppen minskat. Bild: Niklas Tallqvist/HBL-arkiv

Östersjön är känt som världens mest förorenade hav, men också ett av de få hav som ser ut att bli bättre. Därför måste vi vidareutveckla vårt verktyg för internationellt Östersjösamarbete, säger Helcoms nya generalsekreterare, tysken Rüdiger Strempel.

När Östersjökommissionen Helcoms medlemsländer enades om en handlingsplan (BSAP) för åren 2007–2021 var målet att havet skulle uppnå god ekologisk status till 2021. Men redan i flera år har man vetat...