Framgång beror helt enkelt på god tur

I söndagens HBL (17.10) kunde vi läsa om två framgångsrika personer. Gilbert Houngbo och Farouk al-Kasim ansåg båda att de har haft tur när de uppnått det de gjort. De som skrev reportagen kallar detta anspråkslöshet och ödmjukhet. I Houngbos fall framhålls sedan begåvning och energi som viktiga faktorer för den lyckade karriären.

Men är inte just intelligens, flit, djärvhet, framsynthet och annat som ligger bakom uppnådda resultat sådana egenskaper som vi får i arv via våra gener? Och inte är det väl personens egen förtjänst att han har råkat få en sådan personlighet? Lika litet som att han har haft en god hälsa, uppmuntrande uppväxtmiljö och ett gynnsamt socialt nätverk eller råkat befinna sig "på rätt plats vid rätt tidpunkt"? Allt det märkvärdiga vi uppnår eller skapar har vi egentligen fått som gåva tillsammans med livet.

Man brukar tala om god timing, men vad är det annat än tur? Likaså brukar det sägas att det är en lottovinst att vara född i Finland. Vad är det då om man föds i ett land där inbördeskrig härjar eller despoti råder, där det råder torka och matbrist, där det sker jordbävningar, översvämningar och där stormar drar fram, där det inte finns utbildningsmöjligheter och folk tvingas på flykt och får utstå omänskliga lidanden? Eller när någon drabbas av medfödda eller plötsligt utifrån påkomna sjukdomar? Är det otur eller allt bara personens eget fel? Talar man inte vanligen om ödets nyck? Kan inte samma sak gälla när någon har tur och det går bra?

Beröm och allmänhetens beundran hör till de stimuli som driver individer framåt, ogillande och fördömande styr likaså människors beteende, så de fyller faktiskt en viktig funktion. Men många människor inbillar sig stolt att de styr sina egna livsöden genom sina val och vad de företar sig, när det egentligen är livet som styr oss alla. Att erkänna det är inte anspråkslöshet och ödmjukhet utan den nakna sanningen!

Allt detta borde man tänka på och ta i betraktande när man stiftar lagar, beslutar om beskattning, utformar social trygghet och annat för att utjämna livsvillkoren och i någon mån kompensera naturens orättvisor. Här är ärlighet och ödmjukhet helt på sin plats!

Jan-Erik Ingvall, Helsingfors

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning