”Främand”

Också i förmoderna städer fanns rädslor inför det främmande och främlingsfientlighet.

Det var bland annat genom försäljning som borgarhustrun Beata Persdotter försörjde sig när hon flyttade till 1600-talets Jakobstad. Dessutom kunde Beata bota åkommor av olika slag, något som hon...