Frälsningsarmén ordnar sommarläger på Youtube

Barnen lär sig bland annat tillverka egna leksaker i Frälsningsarméns youtubeklipp. Bild: Ina Grönlund

Coronaläget ställde till det för Frälsningsarméns sommarläger för barn från familjer som behöver stöd. I stället ordnar man ett distansläger på Youtube och erbjuder service där lägerledare åker hem till barnen och utför aktiviteter med dem utomhus.

Frälsningsarmén ordnar årligen sommarläger för barn från mindre bemedlade familjer och barn vars trygga barndom på olika sätt är hotad. På grund av coronakrisen har Frälsningsarmén i år varit tvungen...