Frågan om vinter- och sommartid behandlas åter på EU-nivå – svårt att nå samförstånd

Bild: Mostphotos

På måndagen diskuteras frågan om vinter- och sommartid på EU-nivå. Enligt Maria Rautavirta på Kommunikationsministeriet har det varit förvånansvärt svårt för medlemsländerna att nå konsensus i frågan.

Ärendet gick framåt efter förra veckans möte mellan unionens transportministrar. Många frågor har varit öppna kring vinter- och sommartid, heter det i kommunikén från Kommunikationsministeriet. Dessutom har medlemsländerna inte klarat av att besluta om frågan på nationell nivå.

Maria Rautavirta, enhetschef på Kommunikationsministeriet, säger att man på dagens möte kommer att utreda om medlemsländerna gått vidare i den nationella behandlingen.

– Det har varit förvånansvärt svårt för länderna att fatta beslut i den här frågan. Dagens möte handlar mest om att veta var vi rör oss. Man vill utreda om betydande delar av medlemsländerna har en klar åsikt, säger hon.

Rautavirta kan inte svara på när man överger tidsomställningen. Förslaget från Europaparlamentet är trots allt bara ett förslag och det är inte sagt att det kommer att bli verklighet.

– 2021 är året som parlamentet har föreslagit, och man har redan godkänt ett slopande av tidsomställningen.

Det som gäller nu är att Europeiska rådet fattar ett likriktat beslut. På samma gång bestämmer rådet om villkoren för ett slopande av vinter- och sommartid.

Enligt Rautavirta är det inte heller bestämt om Finland kommer att anamma vinter- eller sommartid, när och om slopandet av tidsomställningen blir verklighet.

– Om den beständiga tiden har det inte fattats beslut ännu. EU-beslutet rör alltså bara avskaffandet av tidsomställning. Efter det fattar alla medlemsländer beslut om vilken tid man vill ha.

Medborgarinitiativ och omröstningar

Under våren startade Ville Niemelä från Lempäälä och Katri Niittymäki från Kangasala ett medborgarinitiativ om permanent sommartid. Medborgarinitiativet nådde de önskade 50 000 underskrifterna och fick Justitieministeriet att förrätta en omröstning på Dinåsikt.fi.

I nätomröstningen fick man ett annat resultat än det som framkom i medborgarinitiativet – inte i frågan om att slopa tidsomställningen, utan i fråga om vilken tid som skulle bli permanent. Något som tidigare i år backades upp av den föregående regeringen. Regeringen proklamerade att konstant normaltid skulle vara bättre för folkhälsan och ge bättre förutsättningar på värdepappersmarknaden.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning