FPA:s tolkningsservice har blivit sämre

Efter konkurrensutsättningen har handikappförbund och privatkunder uppmärksammat en försämring i Folkpensionsanstaltens tolkningstjänster.

Det skriver Uutissuomalainen. FPA får kritik av bland andra Finlands CP-förbund och Finlands dövas förbund. En del kunder, främst hörselskadade, har blivit helt utan tolkningstjänst.

Problemet förvärras av att en tolk bara får erbjuda två typer av tolkning, även fastän personen skulle ha kompetens att tolka på flera sätt.

FPA uppger att man i år lyckats hitta tolkar i omkring 90 procent av alla beställningar, och förklarar den olyckliga situationen som följder av konkurrensutsättningen av tjänster. Därför tycker FPA att de inte kan påverka situationen.

Hörselskadade eller de som har problem med talet har rätt att använda avgiftsfri tolk till exempel i arbetet, för studier eller för att på annat sätt delta i samhälleliga aktiviteter bara under ett begränsat antal timmar om året.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03