FPA:s nya generaldirektör vill ha ett enklare ansökningssystem – målet är att få bort onödig byråkrati

FPA:s nya generaldirektör Outi Antila vill förenkla ansökningssystemen för FPA:s kunder. Bild: Catariina Salo/SPT

Social- och hälsovårdsministeriets tidigare överdirektör Outi Antila tar över rodret på FPA. Som generaldirektör vill hon förenkla ansökningsprocesserna och ha kunden i fokus.

Outi Antila har varit generaldirektör på Folkpensionsanstalten (FPA) i tre dagar när hon bjuder in till sin första presskonferens. Trots att hon är otroligt glad över sin nya position märker Antila redan att ansvaret börjar tynga.

För visst är det ett stort ansvar. FPA förvaltar för tillfället cirka hundra olika bidrag som betalas ut till finländarna. Det finns många som är helt beroende av FPA:s bidrag, och varje finländare torde i något skede av sitt liv komma i kontakt med FPA.

Många vet också att det kan kännas som en djungel att plöja igenom de olika bidragsansökningarna.

– Det skulle underlätta för kunden om hen bara behövde fylla i en blankett och FPA sedan skulle ta ställning till vilken den rätta bidragsformen är, säger Antila.

En sådan förnyelse är redan under utredning men kräver lagändringar. Med andra ord kan vi räkna med att irra runt i blankettdjungeln ännu ett tag.

Rätt bidrag till rätt person

Under försöket med aktiveringsmodellen var det rekordmånga som sökte sjukpensionering. Av dem blev ungefär en tredjedel beviljade pensionen. Att en så stor mängd övergick från att få arbetslöshetsunderstöd till att få pension tyder på att det finns personer som befinner sig inom helt fel bidragskategori.

– Om vi hittat dessa personer i tid hade vi kanske kunnat rehabilitera dem tillbaka till arbetslivet.

Antila efterlyser att arbetslösa också skulle få tillgång till den expertis som finns hos företagshälsovården. En sådan expertis vore vital för att bedöma hurdant stöd den arbetslösa är i behov av.

– Ingens arbetsförmåga kan mätas under ett femton minuter långt hälsocentralbesök.

Förslaget är att arbetslösa skulle ha tillgång till läkare med företagshälsovårdsexpertis inom den offentliga vården. Enligt Antila är det något som kunde tillämpas med snabb tidtabell.

– Det krävs inga vårdreformsbeslut för det.

Byråkratin försvårar för alla

I dagarna kommer en parlamentarisk kommitté att börja jobba med förnyelsen av socialskyddet. Antila välkomnar att det är en partiöverskridande grupp som tillsammans planerar förnyelsen. Hon säger att det gärna får ta sin tid, men ett av huvudmålen måste vara att få bort onödig byråkrati.

– Kunden måste vara i centrum. FPA kommer att vara med i förberedelserna, vi känner till vad kunderna behöver och hur det kan verkställas. Men byråkratin måste vara först på listan.

Efter att ha jobbat nästan ett årtionde vid Social- och hälsovårdsministeriet säger Antila att hon ser många likheter mellan ministeriet och FPA.

FPA:s nya generaldirektör Outi Antila vill förenkla ansökningssystemen för FPA:s kunder. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

– FPA är den verkställande instansen men det finns ett starkt samarbete mellan FPA och ministeriet.

Som före detta scout och utbildad jurist säger Antila att hon har en känsla för rättvisa och jämlikhet. Hon betonar också upprepade gånger att det är kunden som ska finnas i fokus i FPA:s arbete.

Som politiskt obunden bryter Antila den cirka 70 år långa traditionen av att FPA:s generaldirektör har kopplingar till Centern. Hon säger att hon hoppas att det ändå var hennes kompetens som gjorde att hon valdes till posten.

Antila har varit på förslag till posten tidigare och nu körde hon förbi Kommunförbundets vice vd Hanna Tainio, som hade tippats bli tilldelad posten. Ingen av de kandidater som kom till slutskedet av direktörsvalet hade några klara centerkopplingar. Det har spekulerats kring att Antilas tidigare anställning vid Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter (MTK) gjorde att Centern slutligen röstade på henne.

– En partipolitisk bakgrund får inte vara ett hinder, men inte heller det att man inte hör till något parti. När jag jobbade vid MTK var det ingen som krävde eller pressade mig att gå med i Centern. Det jag lärde mig av det jobbet var att en stor del av Finland finns utanför Ring III. Den tanken utvecklade mig mycket.

Född i Helsingfors.

Utförde sin skolgång i Tavastland och sina universitetsstudier i Helsingfors.

Vicehäradshövding och juris kandidat.

Tidigare överdirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet.

Aktuell som Folkpensionsanstaltens nya generaldirektör.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Lahtismuseer erbjuder guldkantade skidminnen och radio- och tv-nostalgi

Mer läsning