FPA tar över studiestödsärenden

Från och med årsskiftet handlägger högskolorna inte längre själva sina studerandes studiestödsärenden. De flyttas till FPA.

Hittills har Finlands alla högskolor haft en studiestödsnämnd som har avgjort alla studiestödsärenden från uppföljning av studieframgång till förlängning av maximitiden för studiestödet. Den servicen upphör från årsskiftet, och samtidigt avslutas handläggningen av studiestöd vid universiteten.

Handläggningen centraliseras eftersom det nuvarande systemet varit krångligt. Målet är att säkra en jämlik och effektiv skötsel av studiestödsärenden. Studerande behöver inte själva ta kontakt med FPA eller sitt universitet i samband med ändringen.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning