FPA tar ett digitalt kliv – beställ barnets sjukvårdskort på nätet

Vårdnadshavare kan i fortsättningen beställa det europeiska sjukvårdskortet för sitt barn via FPA:s e-tjänst. Kortet är gratis och det skickas per post inom 1–2 veckor.

Närmare 2 miljoner finländare har redan skaffat det europeiska sjukvårdskortet. Tidigare har det bara varit möjligt att beställa kortet till sitt barn via telefon, per pappersblankett eller på FPA:s serviceställen.

Det europeiska sjukvårdskortet som FPA beviljar är nyttigt att ha med på resor till Europa. Kortet är bra att ha, eftersom det kan bli dyrt om man plötsligt blir sjuk eller råkar ut för en olycka på utlandsresan.

Om ditt barn har ett europeiskt sjukvårdskort får hon eller han nödvändig medicinsk vård inom den offentliga sjukvården samt på sjukförsäkringsbolagets sjukhus och hos avtalsläkare. Kortet kan användas i EU- eller EES-länder och Schweiz.

Kunden betalar bara klientavgiften. Finska staten står för vårdens verkliga kostnader. Det europeiska sjukvårdskortet kan beviljas om Finland svarar för personens sjukvårdskostnader.

Det europeiska sjukvårdskortet ger resenären lagstadgad trygghet i EU- och EES-länder samt Schweiz. Reseförsäkringen ger trygghet för att använda privata hälsovårdstjänster. Därför lönar det sig att ha med båda när man reser utomlands.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03