FPA synar 15 000 studerandes studieframgång i sömmarna

Över 15 000 högskolestuderande riskerar att bli av med sina studiestöd ifall de inte kan uppge en skälig förklaring till den klena studieframgången. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Folkpensionsanstalten ber tusentals högskolestuderande redogöra för sina studieprestationer.

Ifall du har legat på latsidan i stället för att plugga kan det hända att du får ett brev på posten. FPA utreder för tillfället ifall antalet studiepoäng motsvarar de minimikrav som ställs på dem som lyfter studiebidrag.

Enligt FPA:s regler måste en studerande prestera i genomsnitt 5 poäng per studiemånad eller 20 poäng per läsår för att kunna lyfta studiebidrag.

FPA:s uppföljning gäller läsåret 2017-2018. De som inte har fått tillräckligt med studiepoäng måste lämna in en redogörelse till FPA senast den 18 oktober. Ifall den studerande inte svarar på FPA:s brev eller ifall redogörelsen förkastas, dras studiestödet in från och med januari nästa år, uppger FPA.

En begäran om utredning om studiepoäng har skickats till sammanlagt 9 600 universitetsstuderande och 5 300 studerande vid yrkeshögskolor.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46