FPA slarvade bort 3 000 personers ansökan om utkomststöd

Bild: Kristoffer Aberg

Tusentals ansökningar visade sig vara helt tomma när FPA skulle ta hand om den. Vad som orsakade felet är fortfarande oklart, men FPA har fått tag på alla kunder och skött ärendet per telefon.

Folkpensionsanstalten (FPA) stötte på ett allvarligt problem i medlet av mars. Cirka 3 000 elektroniska ansökningar om utkomststöd visade sig vara tomma på information när de skulle handläggas, skriver Aamulehti.

Felet inträffade mellan den 11 och 13 mars. FPA tog emot kring 8 000 ansökningar under de tre dagarna.

Kunderna kontaktades per telefon genast när missödet uppdagades. FPA beklagar besväret, men vet ännu inte vad som orsakade det tekniska felet.

Enligt lagen ska FPA handlägga ansökan inom sju vardagar. Under den drabbade veckan var FPA:s handläggningstid i medeltal sex dagar.

64 procent av FPA:s ansökningar om utkomststöd sköts elektroniskt, vilket på en vecka betyder cirka 21 000 stycken.

”Nu sover jag gott, äntligen!”

Angelina fick dålig sömn men rogivande växter hjälpte henne. "Min livskvalitet är mycket bättre nu" säger hon. 20.9.2018 - 13.33