FPA: Sammanlagt 15 miljarder euro betalades ut i förmåner 2019

År 2019 betalde Folkpensionsanstalten ut sammanlagt 14,9 miljarder euro i förmåner, vilket är en ökning med 0,1 procent jämfört med föregående år. Bild: Sofia Westerholm/SPT

Den största procentuella minskningen i förmånerna som Folkpensionsanstalten betalade ut 2019 noterades i arbetslöshetsförmånerna.

År 2019 betalde Folkpensionsanstalten (FPA) ut sammanlagt 14,9 miljarder euro i förmåner. Det är en ökning med 0,1 procent från 2018. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Andelen sjukförsäkringsförmåner ökade med 3 procent från föregående år. Sammanlagt betaldes 4,3 miljarder euro ut i sjukförsäkringsförmåner. Föräldradagpenningarna ingår också i sjukförsäkringsförmånerna.

Procentuellt sett var ökningen störst inom rehabiliteringsförmånerna.

Den största procentuella minskningen noterades i arbetslöshetsförmånerna. 1,9 miljarder euro betalades ut i arbetslöshetsförmåner, vilket betyder en minskning med 4,8 procent jämfört med 2018.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning