FPA: Psykisk ohälsa är nu den vanligaste orsaken till sjukdagpenning

Arbetslivets ökande krav och strukturella förändringar i samhället kan avspegla sig i hur man orkar i arbetet. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Förra året betalade Folkpensionsanstalten ut 785 miljoner euro i sjukdagpenning till 295 000 mottagare.

Förra året betalade Folkpensionsanstalten ut 785 miljoner euro i sjukdagpenning till 295 000 mottagare.

Sjukfrånvaron på grund av psykiska störningar ökade med en halv miljon dagar, skriver Folkpensionsanstalten (FPA) i ett pressmeddelande. Förra året betalade FPA sjukdagpenning för totalt 4,6 miljoner dagar på grund av psykiska problem, som nu har blivit den vanligaste orsaken till sjukdagpenning.

Nästan 75 000 personer beviljades sjukdagpenning på grund av psykiska störningar och sedan 2016 har antalet ökat med över en fjärdedel. Den nästvanligaste orsaken är sjukdomar i rörelseorganen.

– Arbetslivets ökande krav och strukturella förändringar i samhället kan avspegla sig i hur man orkar i arbetet, säger Jenni Blomgren, forskningschef vid FPA, i pressmeddelandet.

Enligt Blomgren kan det också bero på att den ekonomiska situationen har förbättrats, vilket enligt undersökningar ofta ökar sjukskrivningarna.

FPA betalar sjukdagpenning för långvariga sjukfrånvaron på mer än nio dagar. Siffrorna har publicerats i FPA:s fickstatistik.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46