FPA: Nio av tio arbetslösa aktiverade inte sig när förmånerna reducerades

Enligt Folkpensionsanstaltens uppgifter fick 150 000 personer nedsatt förmån under april–juni på grund av den så kallade aktiveringsmodellen.

Lite över 10 procent av dem som fick lägre arbetslöshetsförmåner under den första granskningsperioden i år uppfyllde därmed kraven på aktivitet under den andra perioden, skriver FPA i ett pressmeddelande.

Av dem som fick nedsatt förmån fick 54 000 inkomstrelaterad dagpenning och 97 000 FPA:s arbetslöshetsförmån. De flesta av dem fanns i Nyland och Päijänne-Tavastland, minst i Österbotten.

För att få full arbetslöshetsförmån måste en arbetslös under en period på 65 utbetalningsdagar ha haft avlönat arbete i minst 18 timmar, haft förvärvsinkomster av företagsverksamhet om minst 241 euro eller deltagit i sysselsättningsfrämjande service – arbetskraftsutbildning, frivilliga studier och arbetsprövning – under minst 5 dagar.

Om den arbetslösa inte är tillräckligt aktiv nedsätts arbetslöshetsförmånen med 4,65 procent för de följande 65 utbetalningsdagarna.

Läs också

Insändare: Hatprat mot arbetslösa legitimeras

Reportage: Socialpatrullen ser gatans människor

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning