FPA kräver tillbaka 45,5 miljoner av 34 800 studerande

FPA:s kontor på Eriksgatan i Åbo. Bild: SPT / Mikael Piippo

Folkpensionsanstalten har skickat ut beslutsförslag om återkrav av studiestöd för 2016.

Cirka 34 800 studiestödstagare tjänade mer än årsinkomstgränsen för studiestöd år 2016. Det är en aning fler än 2015, skriver FPA i ett pressmeddelande.

Årsinkomstgränsen för studiestöd fastställs enligt hur många månader den studerande har fått studiestöd. Om en studerande får studiestöd för 9 månader får hans eller hennes övriga inkomster inte överstiga 11 850 euro per år.

År 2016 var studiestödstagarnas skattepliktiga inkomster i genomsnitt 7 970 euro utan studiestödet.

Inkomstgränserna höjdes med 1 procent från början av 2018. Inkomstgränsen är nu 11 973 euro om den studerande får studiestöd för 9 månader. Årsinkomstgränsen för 10 stödmånader är 10 650 euro.

Den studerande ska själv se till att årsinkomstgränsen inte överskrids. Det går enkelt att annullera, återbetala eller avbryta studiestödet via FPA:s e-tjänst på adressen www.fpa.fi/etjanst. Man loggar in i e-tjänsten med sina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.

Om den studerande inte annullerat eller återbetalat felaktigt utbetalt studiestöd, återkrävs beloppet höjt med 7,5 procent.

År 2016 fick ungefär 320 500 studerande studiestöd. Enligt uppgifter från Skatteförvaltningen hade 34 8000 av dem inkomster som överskred årsinkomstgränsen enligt lagen om studiestöd. Dessa studerande har nu fått ett beslutsförslag om återkrav från FPA. Summan som återkrävs är i medeltal 1 300 euro per studerande.

Enligt beslutsförslagen skulle studiestöd till ett belopp av 45,4 miljoner euro återkrävas.

Det är endast ett förslag, eftersom FPA inte har information om vilka av inkomsterna som förvärvats under studietiden. Den studerande kan senast den 22 mars lämna in en begäran om ny behandling till FPA med en utredning över sina studier och när inkomsterna förvärvats.

I fjol skickade FPA ut förslag om återkrav till 34 100 studerande, återkravsbeloppet var då 46,6 miljoner euro.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning