FPA informerar om utkomststödet

Även Europarådet har klagat över den hårda utslagning Finland utövar mot de fattigaste, men det vänsterledda grundlagsutskottet har totalt nonchalerat sådana påminnelser.

Sådana slängar som ledningen för Vanda svenska socialdemokrater riktar mot mig (HBL 29.11) gör att jag inte borde se det värt att bemöta det hela. Jag skrev rena fakta och även att allt kan kollas från riksdagens protokoll. Fakta är aldrig grund till att svärta ner något enskilt parti.

Därtill uttalade jag mig mycket positivt om både Erkki Tuomiojas och Kimmo Kiljunens insatser. Kiljunen är första ersättare för SDP i riksdagen från sin valkrets. Därtill är han ledande politiker just i Vanda därifrån beskyllningarna nu riktas.

Vad sedan utförlig info om utkomststödet gäller ges den av både Folkpensionsanstalten (FPA) och av kommunernas socialbyråer och är utförligt återgiven på FPA:s webbsidor. Därtill har varje kommun en socialombudsman som ger allt tänkbart stöd i socialärenden.

Vi är även många som är aktiva volontärer via olika sociala organisationer som gör vårt bästa för att informera dem som behöver socialt stöd av olika slag.

Den som inte använder vare sig webb eller tillgänglig telefoninfo kan besöka FPA-byråer och om även det är omöjligt kan socialarbetare göra hembesök och fylla i ansökningar. Går social- och hälsovårdsreformen igenom kommer det att finnas socialarbetare dygnet runt på alla jourstationer.

Jag beskrev redan vad utkomststödet garanterar och att alla ska bli med kring 500 euro efter att till exempel hyra, el och alla slag av mediciner och vårdkostnader är betalda. Förutsättningen är att man är medellös och inte innehar övriga tillgångar. Äger man sin bostad påverkar det inte utkomststödet. Därtill godkänns inte alltför stora hyror utan gränsen dras vid ett hyrestak som är listat enligt hemkommun. Däremot beaktas högre kostnader för sådana äldre eller funktionshindrade som behöver bostad i servicehus av olika nivåer.

Partipolitiskt aktiv är jag endast som långvarig ordförande för en valnämnd och som jag skrev finns inget riksdagsparti som gjort ens den minsta insats för att förbättra utkomststödet trots att det borgar för hård och hjärtlös utslagning. Däremot finns enskilda riksdagsledamöter från olika partier, som även under årens lopp träffat mig i riksdagen för att diskutera de nödställdas misär, och som önskar höja Finlands sociala status till en civiliserad nivå.

Inför riksdagsvalet 2011 lovade minst fem partier att höja grundutkomststödets basbelopp med 100 euro, men det glömde både SDP och andra redan i regeringsförhandlingarna. Den nordiska nivån är 800 mot Finlands 500 euro, men tyvärr stöder inget parti den nordiska välfärdsmodellen. Även Europarådet har klagat över den hårda utslagning Finland utövar mot de fattigaste, men det vänsterledda grundlagsutskottet har totalt nonchalerat sådana påminnelser. Justitiekanslern rekommenderade mig i ett skede att vända mig till grundlagsutskottet vilket jag gjorde för att han uppgav att det är dess ansvar att se till att Finland följer förpliktelserna i människorättskonventionerna. Utskottets sekreterare svarade dock att det inte såg någon orsak att vidta åtgärder mot den sociala misärens avgrund i vårt land.

Bo Holmberg Karis

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning