FPA: Hälften uppfyllde kriterierna för aktivitet

Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Aktiveringsmodellens första granskningsperiod är över. Hälften av de FPA-kunder som får arbetslöshetsförmåner uppfyllde regeringens krav på aktivitet.

Den första granskningsperioden på 65 utbetalningsdagar är slut. Under den tiden har FPA granskat aktiviteten hos ungefär 187 400 personer som fått arbetslöshetsförmåner under perioden.

Enligt de uppgifter som tagits fram hittills har drygt 95 000 personer, drygt hälften, uppfyllt kravet på aktivitet. Kravet uppfylls om en arbetslös under en period på 65 utbetalningsdagar utför avlönat arbete i minst 18 timmar, tjänar minst 241 euro i företagarinkomster eller under 5 dagar deltar i sysselsättningsfrämjande service som ordnas av TE-tjänster.

Statistiken kompletteras efter hand som den sista förmånsutbetalningen för granskningsperioden betalas ut till kunderna.

Den slutliga statistiken över den första granskningsperioden enligt aktiveringsmodellen färdigställs i juli. Då vet man hur många som slutligen fick en arbetslöshetsförmån under hela granskningsperioden och hur många av dem som uppfyllde kravet på aktivitet.

På Allmäna arbetslöshetskassan, YTK, menar man att resultaten kommer att synas i maj, och först då går man ut med en utvärdering av hur periodens resultat utfaller. I det skedet uppskattar man att det kommer att finnas tillräckligt heltäckande information för att kunna ge svar på om aktiveringsmodellen sänker dagpenningen eller inte.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning