FPA betalar mest stöd till norra och östra Finland

Norra och östra Finland får mest stöd från Folkpensionsanstalten FPA. Rautavaara kommun toppar listan med ett genomsnittligt stöd på 3648 euro per invånare i fjol.

De lägsta stöden betalas till Lumparland kommun på Åland där kommunens invånare klarar sig med i genomsnitt 1345 euro per person.

– De regionala skillnaderna beror framför allt på åldersstrukturen, hälsotillståndet och sysselsättningsläget i respektive kommun. FPA:s största kostnader hör ihop med utbetalningen av sjukförsäkringsförmåner, pensioner, arbetslöshetsunderstöd och bidrag till funktionshindrade, säger FPA:s forskningschef Jaana Martikainen.

På fastlandet betalades de lägsta stöden räknat per invånare i Sjundeå (1 732 euro), Grankulla (1 786 euro) och Sibbo (1 806 euro).

Uppgifterna om den regionala fördelningen av FPA:s understöd och förmåner framgår av FPA:s statistiska årsbok för 2016 som publicerades på onsdagen.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning