FPA: Ansökan om pensionsstöd kan göras från och med augusti

I och med de nya lagändringarna som träder i kraft i oktober kan fler få pensionsstöd än tidigare. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Livet för äldre långtidsarbetslösa kan bli aningen lättare från och med oktober. Då börjar nämligen allt fler omfattas av pensionsstödet, meddelar Folkpensionsanstalten.

De som har rätt att få pensionsstöd får en ansökningsblankett skickad hem till sig i augusti. Stödet är månatligt och avsett för personer över 60 år som varit arbetslösa under en längre tid. Syftet är att göra livet lättare för dem som har svårt att få ett arbete, skriver FPA.

Stödet är i år 784,52 euro i månaden och betalas fram till att personen går i pension eller fyller 65 år.

Enligt FPA innebär de nya lagändringarna, som träder i kraft den första oktober, att det finns 2 800 nya möjliga mottagare av pensionsstöd. Tidigare har cirka 3 500 personer fått stöd men nu omfattas alltså cirka 6 000 personer av stödet.

Man kan ansöka om pensionsstöd via ansökningsblanketten som FPA skickar per post eller genom att fylla i blanketten på FPA:s webbplats, skriva ut den och skicka in den per post. Blanketten läggs ut på webbplatsen den 15 augusti.

De som kan få pensionsstöd har även rätt till bostadsbidrag för pensionstagare, barnförhöjning enligt folkpensionslagen och vårdbidrag för pensionstagare. Det förutsätter ändå att de övriga villkoren för stödet i fråga uppfylls.

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning