Fotboja på asylsökande som fått negativt beslut? Den kommande regeringen planerar lagändring, enligt HS

Enligt HS har SDP lett av Antti Rinne och Centern under tillsvidare ledning av Juha Sipilä varit de partier som drivit frågan om fotbojor. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Enligt uppgifter som Helsingin Sanomat fått ta del av tänker den kommande regeringen införa elektroniska fotbojor för asylsökande som fått negativt beslut.

Antti Rinnes (SDP) kommande regering kommer att möjliggöra användningen av elektroniska fotbojor för asylsökande som fått negativt beslut. Det här har partiordförandena som förhandlar om regeringsprogrammet kommit överens om, enligt Helsingin Sanomat.

Den planerade lagförändringen gäller utlänningar i allmänhet, men är enligt HS i praktiken avsedd för asylsökande som fått negativt beslut. Lagförändringen gäller inte alla som fått negativt beslut. Man skulle överväga användningen av fotbojor från fall till fall enligt kriterier som fastställts i lagen.

Avsikten med fotbojor är att man i stället för att ta i förvar asylsökande ska kunna övervaka dem elektroniskt. För tillfället används elektroniska fotbojor i Finland bara på personer som dömts till övervakningsstraff.

Enligt HS är det ännu öppet om möjligheten att tillåta fotbojor skulle gälla också barn och minderåriga.

Enligt HS uppgifter har partierna fört en hård kamp om frågan, De gröna, Vänsterförbundet och SFP har fått ge efter för de största partierna SDP och Centern som drivit frågan om fotbojor.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46