Fostret inte del av moderns kropp

När aborten görs förstör man den blivande människans enda möjlighet att ha liv.

Vem i hela världen skulle vilja abortera sitt barn bara för att det är förbjudet? Ingen, det är klart! Men Susanna Ginman bryr sig inte om detta. Smidigt påstår hon på ledarplats (HBL 16.3) att om aborträtten begränsas blir aborterna fler. Ginman verkar kunna använda alternativa fakta just på samma tendentiösa sätt som Trump har beskyllts för, inklusive i HBL. Men kanske hon anser sig vara berättigad till detta i liberalismens namn och för att försvara "kvinnans rätt till sin egen kropp"-klichén som de så kallade feministerna flitigt använder.

Dessa feminister verkar inte begripa eller bry sig om det faktum att fostret inte är en del av moderns kropp, utan bara är inne i den. När aborten görs förstör man den blivande människans enda möjlighet att ha liv eftersom fostret redan har sina genetiskt unika egenskaper. Det spelar ingen roll om man gör detta några månader tidigare eller senare. När följande barn föds är ingen av dem en kopia av det förstörda utan helt olika såsom syskon brukar vara.

Om Ginman själv hade aborterats skulle vi inte ha henne här nu och hon skulle inte kunna försvara de viktiga liberala värderingarna och försöka göra världen till en bättre plats att leva i – för oss andra lyckliga som inte förstörts redan som foster.

Heikki Pohjola Esbo

Svar

Abortbeslut fattas knappast lättvindigt. Jag har inte påstått att någon vill göra abort bara för att det är förbjudet. Det framgår av ledaren att statistik och forskning visar att under perioder då USA har tillämpat munkavleregeln och förbjudit bistånd till verksamhet som inte bara utför aborter utan informerar om preventivmedel och sexuell hälsa har antalet aborter ökat. Det är en forskning som bland annat professor Kristina Gemzell Danielsson vid Karolinska institutet och chef för WHO:s samarbetscenter har redogjort för.

Susanna Ginman ledarskribent, chef för ledarredaktionen, HBL

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00