Fosterlandet och Gud skulle "omvända" rödgardisterna

Bild: Wilfred Hildonen

Det är högsommar 1918. Ett rekordantal röda krigsfångar bokförs i Dragsviks fångläger. 8 587 interner är inklämda på ett område som mäter 200 x 500 meter. Bakom murarna skördar svält och sjukdomar dagligen närmare hundra liv.

"Stämningen är nervös bland fångarna", antecknar pastor Paul Danielsson i sin dagbok. Han hade anlänt till fånglägret i juni samma sommar för att påbörja ett religiöst och fosterländskt omskolningsarb...