Fossila snuskhumrar tas på bar gärning

Inom frågor som berör fossila bränslen och klimatarbete gäller det minsta motståndets lag: den som önskar bevara status quo har mest makt. Bild: Thomas Coex / AFP-Lehtikuva

En miljon euro i minuten. Så mycket subventionerar världens rikaste länder fossila bränslen – i bjärt kontrast till alla högtidliga klimatmål. Klimatpolitiken förblir totalt underordnad industri-, region- och sysselsättningspolitik.

In flagrante delicto – på bar gärning. Så kan man sammanfatta läget inför det stundande klimatmötet COP26 i Glasgow – där ledare för stora utsläppsländer som Kina och Ryssland inte ämnar delta....