Fossila bränslen, torv och kärnkraft populära bland energibolagen

Kärnkraft. En stor del av elen kommer från kärnkraftverk. Bild: Lehtikuva / Timo Jaakonaho

Energibolagen i Finlands största städer producerar fortfarande en stor del av sin el med fossila bränslen, torv och kärnkraft. I fortsättningen måste många bolag ersätta fossila bränslen med biomassa och trä.

FNB frågade elbolagen i Finlands tio största städer om hur stor del av deras egen elproduktion är förnybar energi och hurudana planer bolagen har gällande framtiden. Av de tio största städerna i Finland fick FNB svar av nio.

Andelen förnybar energi varierar mellan elbolagen, men ett tydligt mönster kan utläsas av svaren: bolagen försöker ersätta fossila bränslen med förnybara bränslen, oftast med trä och biomassa. Elbolagen i Vanda, Tammerfors och Uleåborg producerar el och värme också genom att bränna avfall.

Miljöorganisation kritisk till att bränna trä

Att öka förbränningen av trä är en viktig del av regeringens miljö- och klimatstrategi. Miljöorganisationen Greenpeaces kampanjansvarige Olli Tiainen säger att det inte finns en gnutta förnuft i att bränna trä.

– Med de nuvarande planerna gör Finland det svårare för sig att nå målen som man satt upp. Vi behöver en del skogsbiomassa i värmeproduktionen, men man kan göra mycket med värmepumpar och jordvärme. När det gäller elproduktionen förespråkar vi att Finland ökar vind- och solenergins roll.

I fjol producerades 4,6 procent av Finlands el med vindkraft, vilket är lite mer än elen som Finland producerar med torv. I framtiden kommer vindkraften att öka, säger professor Jero Ahola vid Villmanstrands tekniska universitet.

– Vindkraften är just nu den billigaste nya formen av elproduktion. Priset på ny vindkraftsproduktion är cirka 50 euro per producerad megawattimme.

De traditionella produktionsformernas ställning är ändå stark. Sammanlagt över hälften av elen som producerats i Finland använde fossila bränslen, kärnkraft och torv.

Cirka 45 procent av elen producerades med förnybara energikällor i fjol. Vattenkraftens andel av hela elproduktionen var cirka en fjärdedel.

Samproduktionen hotas

Energibolagen måste förnya sina kraftverk då utsläppsmålen blir strängare och då kraftverken blir för gamla för att användas. Energibolagen i bland annat Kouvola, Jyväskylä, Lahtis och Kuopio har redan förnyat sina kraftverk. Åbo Energi äger å sin sida en del av ett bolag som i år ska öppna ett kraftverk som använder sig av biobränsle.

Bolagen i Finlands största städer producerar själv endast en del av den el som de säljer. Dessutom skaffar bolagen el från vattenverk och kärnkraftsverk som andra parter äger och från utlandet. I de egna kraftverken producerar städernas elbolag oftast både el och värme. Samproduktionen är effektiv och försäljningen av fjärrvärme är viktig för bolagen.

Att bygga kraftverk för samproduktion är i nuläget ändå nödvändigtvis inte så lönsamt. Elpriset är så lågt att en del av kraftverken ersätts med värmecenter som endast producerar värme.

Tampereen Sähkölaitos har redan tagit ett kraftverk med samproduktion ur bruk. I Lahtis ersätter Lahti Energia snart sitt gamla kolkraftverk med ett biokraftverk som åtminstone i början endast ska producera värme. Helen i Helsingfors ger upp kolkraftverket på Hanaholmen under nästa decennium. Bolaget har ännu inte beslutat om hur man ska ersätta kolenergin, men har gjort många förberedande utredningar. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46