Förvirrande om förvirring

President Niinistös initiativ om ett transpondertvång i flygtrafiken ovanför Östersjön var relativt odramatiskt och föga överraskande. Att det skulle skapa förvirring känns lite förvirrande.

President Sauli Niinistö kom tidigare i somras med ett initiativ för att göra flygtrafiken säkrare i Östersjöområdet. Det var under president Vladimir Putins besök på Gullranda i början av juli som Niinistö föreslog att militära och statliga flygplan som rör sig över Östersjön ska ha sina transpondrar påslagna för att kunna identifieras på radarskärmen.

Otaliga rapporter har getts om tillbud och flygkränkningar av militärplan med avslagna transpondrar. Därför upplevdes Niinistös förslag som välkommet, men föga dramatiskt eller överraskande.

President Putin tog lyra på förslaget och gav order om att frågan ska tas upp i Rysslands och Natos gemensamma råd som skulle sammanträda kort efter Gullrandamötet.

Att Ryssland och Putin omfattar Niinistös förslag är inte ett bevis på att Finlands president går den östra grannens ärenden och agerar i Rysslands intressen. De facto är det framför allt ryska plan som gjort sig skyldiga till att flyga utan transpondern påkopplad och Nato har inte heller ställt sig avvisande till Niinistös förslag.

På såväl Natos toppmöte som efterföljande samrådsmöte med Ryssland förhöll sig Nato positivt till Niinistös förslag. Man betonade ändå att transpondertvång är bara en del av hela flygsäkerhetsfrågan kring Östersjön.

Helsingin Sanomat har i alla fall hävdat att då Ryssland nu aktivt för fram Niinistös förslag och inbjuder Nato och Östersjöländer till möten kring säkerheten i Östersjön så skapar det förvirring i andra länder. Finlands roll i det hela lär väcka förundran. HS antar också att Niinistö har agerat helt på egen hand.

Niinistö avvisar i en blogg på webbsidan för presidentens kansli Helsingin Sanomats påståenden om att initiativet om transpondrar utomlands har väckt förvirring i samband med Rysslands inbjudningar till möten kring säkerheten i Östersjöområdet.

Det kan knappast heller ha rått någon oenighet inom statsledningen och centrala ministerier i Finland om behovet av ökad flygsäkerhet och användningen av transpondrar i alla flygplan som rör sig i våra närområden. Niinistö tar upp flera exempel och bevis på detta i sin text.

President Niinistö har otvetydigt en hög utrikespolitisk profil i jämförelse med Sipiläs regering, som inte tycks uppleva det som obekvämt alls trots att grundlagen slår fast att utrikespolitiken leds av presidenten i samverkan med regeringen. Det är inte Niinistös fel att vi för tillfället har en regering som främst tycks ha intresse av att hantera frågor närmast den egna naveln och ett mycket svalt intresse för utrikesfrågor.

Niinistö har tidigare visat sig vara lite känslig för kritik av hans starka utrikespolitiska roll, men i det här fallet bör han anses vara i sin fulla rätt att reda ut och rätta till påståenden som kanske inte helt håller streck. Presidenten är dessutom mycket hovsam och saklig i den bloggtext han i torsdags publicerade i ämnet. Att som i vissa medier beteckna blogginlägget som ett kvarnbrev känns överdrivet. Han kommer inte med en uppsträckning.

Varför Niinistö valde att bemöta HS analys (14.8) och ledartext (17.8) just på det här sättet vet vi inte. Han ville kanske kommentera påståendena så fort som möjligt. Annars kunde han till exempel ha tagit upp frågan i samband med sitt anförande vid ambassadörsdagarna på Utrikesministeriet på tisdag.

Tommy Westerlund Ledarskribent

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning