Förvirrande om Folkhälsans byggnader

Risken för missförstånd är överhängande och jag har själv flera gånger stött på personer som har en felaktig uppfattning om vilken sorts människor som bor i dessa tre hus.

Det är berömvärt att HBL (28.2) intervjuar seniorer i Brunakärr om den överdrivna risken med coronaviruset. Just i färd med att bli Brunakärrsbo finner jag det skönt att veta att man tar saken med ro på Folkhälsan. Tyvärr vidlåder artikeln en begreppsförvirring visavi namnen på det boende som de intervjuade representerade. Boendet kallas ömsom "seniorhuset", ömsom "seniorhemmet" och läsaren kunde lätt få den uppfattningen att det är fråga om ett och samma hus, där det bor en homogen massa äldre personer i behov av ungefär samma "vård".

Nu är det dock så att "Folkhälsan" i Brunakärr äger tre olika hus: "Huvudbyggnaden", "Majblomman" och "Gullkrona". Mig veterligen bor det i något av dessa hus många personer som antingen hyr eller äger så kallade "självfinansierade seniorlägenheter", vilka berättigar till ett så kallat alarmarmband, men i övrigt inte omfattar någon som helst "vård" – ifall man inte vill köpa någon av de många "omsorgstjänsterna", som HBL också nämner. Med andra ord, man kan i Folkhälsans hus också leva sitt liv helt privat oberoende av organisationens övriga tjänster.

Risken för missförstånd är överhängande och jag har själv flera gånger stött på personer som har en felaktig uppfattning om vilken sorts människor som bor i dessa tre hus. Det vanligaste är att folk betraktar de boende i en klump och att alla är beroende av något slag av "vård". Det är sant att Folkhälsan – i synnerhet "Huvudbyggnaden" – hyser en del "vårdavdelningar", där personer med olika slag av vård bor, men det gäller ingalunda alla. Jag har till och med fått den uppfattningen att inte ens majoriteten av dem som bor i något av de tre husen får "vård" i gängse mening, men om det kan säkert Folkhälsan själv ge rätt information.

I HBL-intervjun gavs också uppfattningen att de som bor på Folkhälsan är "drygt 200" personer. Det skulle vara intressant att få veta om det antalet gäller alla boende i alla tre hus – eller om det endast gäller dem som bor i till exempel Huvudbyggnaden. Antalet är ju viktigt med tanke på coronavirusets spridningsmöjligheter i husen, då man som sagt kan leva i dem utan att vara i kontakt med andra.

För svenskspråkiga läsare i Helsingfors vore det säkert önskvärt att man benämner dessa olika slags boenden i Brunakärr med de rätta uttrycken och inte förfaller till kollektiva uttryck, som jag i HBL-intervjun nu finner rätt förvirrande. Även Folkhälsan själv skulle vinna på om man i medierna kunde uttrycka saken på rätt sätt. Då skulle det inte behöva uppstå en mängd missförstånd rörande de personer som på ett eller annat sätt bor i dessa tre olika hus i Brunakärr.

Sture-Christian Eklund, Helsingfors

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning