Företag grundat av tre barndomskompisar 2015.

Huvudkontor på Drumsö i Helsingfors.

Har sedan 2018 också kontor på

Kungsholmen i Stockholm.

Erbjuder effektiv, professionell och flexibel flyttservice på kundens eget modersmål.

Anlitat av både privat- och bolagskunder.

Gör även utlandsuppdrag runtom i Europa.

Till dags dato uppe i omkring 5 500 utförda uppdrag.

Adress: Hallonnäsgatan 7, Drumsö

E-post: Info@grabbarnaflytt.fi

Tel: 040-55 22 144

Webbsida: www.grabbarnaflytt.fi

Boka och planera flytten i god tid.

Gå igenom ägodelarna. Mycket av de saker som finns i hushållet kan troligtvis packas ner en tid i förväg, En flytt är också ett bra tillfälle att rensa ut saker du inte längre behöver. Sälj, ge bort eller kassera. Grabbarna Flytt hjälper gärna till med sopsortering och med att köra grejer till återvinningsstationen.

Meddela ifall det finns svårt flyttbara objekt eller andra specialobjekt.

Flyttkaos kan undvikas med hjälp av kartonger som är märkta med vad de innehåller, om innehållet är ömtåligt eller tungt, och var de ska placeras i det nya hemmet. Plast- eller papperskartonger kan hyras av Grabbarna Flytt.

Det hela började som ett ­extraknäck. ­Oscar Radeborn,­ Rudolf Ekström och Mikael Sarpaneva­ blev ofta anlitade av vänner­ och bekanta för olika flyttuppdrag och beslöt sig för att starta ett flyttföretag vid sidan av studierna vid Hanken. S­akta men säkert spred sig ordet och flyttuppdragen blev fler och fler. Trion, som känt varandra sedan dagisåldern, fick plocka in ytterligare kompisar till sin hjälp och så småningom också rikta blickarna utanför kompis­kretsen. I dag är Grabbarna

Flytt ett väletablerat företag med kontor i både ­Helsingfors och Stockholm. ­

– Det har varit en spännande och lärorik resa som fortsätter. Branschen är intressant och vi växer och utvecklas hela tiden. Vår framgång bygger på hårt arbete och på bra anställda som förutom att vara flitiga och ansvarskännande också är bra problemlösare, säger Mikael Sarpaneva.

Planering a och o

En förutsättning för en lyckad flytt är bra planering. ­Det gäller inte minst då det handlar om företagsflyttar som stadigt ökat i antal för Grabbarna.

– Det är viktigt att flytten inte stör eller stannar upp företagets verksamhet. ­

Vi lyssnar på kundens behov, planerar en fungerande­ logistiklösning och utför flytten enligt det, säger Mikael Sarpaneva.

På företagssidan kan uppdragen också handla om att transportera enstaka föremål mellan Finland och Sverige åt företag som liksom dem har verksamhet i både länderna.

– Att vi har verksamhet på bägge ställen gör att vi kan erbjuda konkurrenskraftiga priser.

Respektfull betjäning

Att servicen inom allt från planering till arbete ute på fältet håller hög nivå är av högsta prioritet för

Grabbarna Flytt, liksom att kunna erbjuda hela betjänings­kedjan på svenska. Flyttar av privata hem är ofta inte lika minutberoende som företagsflyttar men ska givetvis också utföras effektivt. Att skiljas åt från ett hem där man bott länge kan vara emotionellt för kunden och som flyttfirma vill man därför stå för en arbetsinsats som är både respektfull och solid.

– De som anlitat oss är inte i behov av extra stressmoment utan ska kunna lita på att vi gör vårt jobb, säger Mikael Sarpaneva.

Kostnadsfri estimering

Att en flytt för många är en mer sällan inträffande livshändelse gör att det ibland kan vara svårt att bedöma mängden bohag. Vid behov kommer Grabbarna Flytt hem och gör en kostnadsfri estimering. Bostadsstorlek och antalet ägodelar ger en fingervisning om hur lång tid flytten tar, men också andra faktorer kan spela in.

– Har huset hiss?

Hurdan är tillgänglig­heten? Är det fråga om tunga möbler och special­föremål? Vi flyttar saker som pianon och kassaskåp men vill gärna veta om dem på förhand.

Kan erbjuda förvaring

Flytt är något som är aktuellt också för egen del. I februari flyttar företaget sitt kontor till ny adress på Drumsö, vilket är något man ser fram emot. Grabbarna har blivit fler och fler, och de nya utrymmena är förutom ändamålsenliga också trivsamma. Dessutom ger den nya lokalen möjlighet­ att börja erbjuda kunderna förvarings­tjänster. ­

– Vi anlitas ofta för att föra saker till förvaring. Ett typfall är rörrenoveringar, där kunden måste flytta ut från sin bostad för ett halvår. Det finns efterfrågan på förvaring och den nya lokalen gör det möjligt för oss att förlänga vår service­kedja. I vår nya lokal kan vi erbjuda säkra och uppvärmda förråd som skiljer sig från många andra aktörers i det att tillgången till förråden enbart sker via oss, vilket ytterligare

förbättrar säkerheten. Behöver ­man något av sina ­magasinerade föremål kan man också behändigt vända sig till oss och få det

transporterat hem till sig, säger Mikael Sarpaneva. 