Förvaltningsdomstols beslut inverkar på Migris linje

Människor på flykt från Mosul, där strider pågår, får mat och dryck i väntan på att få komma till ett flyktingläger.Bild: AFP / Lehtikuva/Thomas Coex

En sunniarab från Mosul i Irak kan inte fly inom landet till Bagdad. Det slog Helsingfors förvaltningsdomstol fast för en vecka sedan, och nu ska Migrationsverket börja tillämpa riktlinjen i sina asylbeslut.

Rättens beslut inverkar däremot inte på den allmänna linjen för Irak som land, säger Esko Repo, chef för Migrationsverkets asylenhet.

Repo uppger att domslutet tillämpas på ansökningar där den asylsökandes motiveringar motsvarar dem som behandlades i förvaltningsdomstolen. Om det förekommer olikheter i argumenten kan asylbeslutet vara negativt.

– Man måste alltid kolla vilken sorts ansökargrupp det rör sig om. Eller så uppskattar man situationen individuellt. Bedömningen kan skifta beroende på om den asylsökande till exempel har ett stödnätverk.

Repo säger att många av Migrationverkets asylbeslut inom kort ska behandlas vid domstol. Utifrån tidigare erfarenhet kommer det många avgöranden i slutet av året. Avgörandena inverkar på Migris kommande landinformation om Irak.

– Vid sidan av de oberoende bedömningarna från forskare vill vi också beakta så många förvaltningsdomstolsbeslut som möjligt då vi drar upp våra riktlinjer. Domstolarna fattar beslut om väldigt olika typer av asylärenden som fått nekande beslut av oss.

Repo tillägger att situationen i Irak är instabil och att säkerhetsläget särskilt i Mosul med närområden har försämrats. Migri publicerar en uppdaterad landsrapport om situationen i Irak efter årsskiftet. Även situationerna i Somalia och Afghanistan uppdateras.

Helsingin Sanomat rapporterade om Helsingfors förvaltningsdomstols beslut i går.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00