Förtydligande: Ledaren 6.3.2022

I ledaren om att sexualbrottslagen förnyas ingick en formulering som kan missförstås.

I ledaren "Uppdatera sexualbrottslagen – och brottsutredningen" fördes ett resonemang kring att förändringen som kräver samtycke avspeglar ett nytt sätt att tänka.Formuleringen att den misstänkta har...