Fortum väntar grönt ljus för Uniperaffären

Förundrad. Fortums vd Pekka Lundmark konstaterar att Fortum inte behöver något godkännande från Unipers vd för att genomföra sin affär. Eons styrelseordförande ryter nu också till mot Klaus Schäfer. Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Fortums bud på den tyska energijätten Uniper får allt konstigare drag. Inte nog med att Uniper svartmålar Fortum i både finsk och rysk media, Unipers vd Klaus Schäfer är inte heller redo till någon dialog med Fortums ledning.– Det är mycket märkligt, säger Fortums vd Pekka Lundmark.

I fredags hade Unipers största ägare Eon fått nog. Eons styrelseordförande Karl-Ludwig Kley skriver enligt Handelsblatt i ett herdebrev till sin kollega i Uniper, Bernhard Reutersberg att Unipers vd Klaus Schäfers beteende har gått för långt och är oacceptabelt. Han har med sitt offentliga motstånd mot att Fortum köper Eons andel på 47 procent i Uniper överskridit alla gränser för vad som kan betraktas som rimligt, anser Kley.

Uniperledningens agerande ligger inte i vare sig aktieägarnas eller arbetstagarnas intresse, skriver Kley i sitt brev. Enligt Handelsblatt skriver Kley också att han följer Schäfers agerande med stigande irritation.

Fortums vd Pekka Lundmark förundrar sig även han över Klaus Schäfers handlande. Han anser att det är ett försök från Uniperdirektörens sida att sabotera en bindande affär.

– Vi är nöjda med att köpa Eons 47 procent av Uniper, men enligt tysk lag måste vi med den andelen lägga ett bud även på de övriga aktierna. Vi behöver inte Klaus Schäfers samtycke för att genomföra affären, säger Lundmark.

Han påpekar att Fortum med en andel på 47 procent av aktierna inte kommer åt att styra styrelsearbetet i Uniper och att det är styrelsen som väljer vd.

Uniper har både i finska och ryska medier gjort sitt bästa för att ifrågasätta Fortum som köpare av Eons aktier. Varför vill Fortum ha ett stort bolag som dessutom passar illa in i Fortums strategi, undrar Klaus Schäfer. Han har från början kallat Fortum en ulv i fårakläder och betraktat finländarnas bud som fientligt.

Ingen dialog ännu

Fortums bud, prospektet för att köpa aktierna i Uniper, ligger nu hos den tyska finansinspektionen. Finansinspektionen har lovat komma med sitt uttalande om prospektet i början av november och Lundmark väntar sig ett godkännande därifrån vilken dag som helst nu. Sedan hoppas han också på en konstruktiv dialog med Klaus Schäfer.

– Någon dialog har vi inte fått till stånd ännu, trots att vi skickat både brev och meddelanden till Uniper. Jag har stött på Schäfer på seminarier och fört mycket korta diskussioner med honom. Schäfer säger att han inte vill diskutera innan prospektet är offentliggjort, säger Lundmark.

Även Eons styrelseordförande Kley tycker det är underligt att Schäfer inte vill samtala med Fortum.

Smutskastar eget bolag

Det som gör historien underlig är att Eon hela tiden sagt att man söker en köpare för sin andel i Uniper, påpekar Lundmark. Schäfer har dessutom vetat att köparen av Eons andel enligt tysk lag måste lägga ett bud även på de återstående aktierna i bolaget.

– Det känns också märkligt att en operativ vd startar en mediekampanj mot aktieaffären, en kampanj där han dessutom smutskastar det egna bolaget.

Fortums vd understryker att det också förekommit direkta osanningar i de uttalanden Unipers vd gjort. Han förstår om personalen är orolig, men påpekar att det inte finns någon anledning till det. De uppgifter som cirkulerat till exempel om att 1 000 arbetstillfällen försvinner är helt fel, Fortum har nästan ingen verksamhet i Tyskland och affären kan inte leda till det.

Något positivt hittar Lundmark också.

– Uppmuntrande är att marknaden välkomnar vårt bud och att aktieägarna verkar förstå logiken.

Fakta

Stor affär

Fortums köp av Eons andel i Uniper är en stor affär med finländska mått mätt.

Fortum betalar 22 euro per aktie, eller en premie på 36 procent jämfört med i våras innan förvärvsryktena kom i svang.

Köper Fortum hela aktiestocken i Uniper blir det en affär på drygt 8 miljarder euro. Eons aktier kostar Fortum 3,8 miljarder.

Affären måste godkännas både av de tyska myndigheterna och av EU. Fortum räknar med att allt ska vara klart i mitten av nästa år.

Uniper bildades då Eon för ett drygt år sedan knoppade av sin energiproduktion och sin tradingverksamhet och placerade dem i ett separat företag.

Unipers elproduktionskapacitet var i fjol 38 gigawatt och elproduktionen uppgick till 139 terawattimmar. Företaget sysselsätter 13 000 personer.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03