Fortsättningsvis fega klimataktivister

Det var med stor tillfredsställelse jag tog del av teknologie doktor Jarl Ahlbecks inlägg (HBL Debatt 27.8). Inlägget var mycket proffsigt både till upplägg och till innehåll. Som oftast i dessa sammanhang lyser eventuell motargumentering med sin frånvaro.

Vad beror det på att alla dessa så kallade specialister som drunknat i den ensidiga IPCC-rapporteringen och uppbackade av det ensidiga medieinformationsflödet sittande i sin "klimatbubbla" inte anser att det är värt att ställa upp och diskutera seriösa inlägg. Är orsaken den att de känner sig så säkra stödda av den massiva och ensidiga informationsvågen som dagligen, redan i åratal, strömmat ut från alla upptänkliga mediekanaler samt av i ämnet oinsatta och fega politiker?

Jag har personligen läst en hel del om klimatet och vad som styr och förorsakar förändringar i ett långt tidsperspektiv. Här har jag fått bekanta mig med en verklighet som kanske inte överensstämmer med vad som tutas ut och har övertygat "mannen på gatan". Då det nu dessutom detta år råkar vara ett år med mera stormar, översvämningar och skogsbränder än normalt upplevs detta, helt felaktigt, som ett ytterligare bevis på att det är de av människan förorsakade stegrade koldioxidvärdena samt därav förorsakade följder som är orsaken till allt detta.

Det finns dock många specialister som ifrågasätter att det är människan som är boven i dramat och att temperaturstegringen kommer tidigare än de stegrade koldioxidvärdena bland annat på grund av solens varierande inflytande under olika tidsperioder etcetera.

Då jag har ifrågasatt de av IPCC anammade motsatta argumenten och bett om kommentarer, också på dessa debattsidor, är det dödstyst – ingen diskussion och ingen bevisföring.

Varför ställer inte De grönas politiska elit med Ville Niinistö och Maria Ohisalo i spetsen upp och lägger fram klara bevis för det som man predikar som den enda sanningen. Och varför kommer dessa politiska ledare inte med svar och ifrågasättanden beträffande till exempel Ahlbecks utmärkta inlägg.

"Massa skapar inte sanning" – svagt, mycket svagt. Till syvende och sist bottnar det troligen delvis i bristande kunskaper och delvis i rädsla för att trassla in sig i något som man inte går i land med och som kan ha ett inflytande på den politiska framtiden framöver.

Hans Långbacka, Esbo

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Pionjären inom styling

Mer läsning