Fortsatta problem med Oriolas läkemedelsdistributioner

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Läkemedelsgrossisten Oriolas leveransproblem har fortsatt även om företaget klarat av majoriteten av sina läkemedelsleveranser. Direktör Eija Pelkonen vid Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea talade om störningen, som pågått under en längre tid, på onsdagen.

Oriola har inte klarat av att uppfylla sitt löfte om leveranstider på 24 timmar som bolaget gett sina kunder. Pelkonen uppger att apoteken uppmanats att beställa större partier läkemedel på förhand.

En del av apoteken har enligt Fimeas direktör varit tvungna att låna mediciner av sina näraliggande apotek.

Enligt Pelkonen ligger det en klar orsak bakom svårigheterna i läkemedelsleveranserna.

– Ibruktagandet av det nya leveranssystemet har inte gått så smidigt som det borde ha gjort. Nu försöker man rätta till dessa problem.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning