Fortsatta distansstudier i Söderkulla skola i Sibbo – elever får ändå vid behov komma till skolan

Inga elever i Söderkulla skola i Sibbo har exponerats för viruset, och genom distansstudier kan lärarna tryggt undervisa eleverna trots att de själva är i karantän. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Sibbo kommun meddelar att klassrumsundervisningen inte upptas ännu på måndag och tisdag för eleverna i årskurs 4-6.

Distansundervisning rekommenderas ännu på måndag och tisdag för elever i årskurserna 4-6 i Söderkulla skola i Sibbo.

På grund av coronaepidemin råder personalbrist i skolan, meddelar Sibbo kommun. En stor del av skolans personal är ännu i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som visade sig vara smittad av coronaviruset.

Inga elever har exponerats för viruset, och genom distansstudier kan lärarna tryggt undervisa eleverna trots att de är i karantän.

För elever i årskurserna 1-3 ordnas undervisning normalt i skolan. Även elever i årskurserna 4-6 får komma till skolan och sitta i skolans utrymmen, men de undervisas då ändå på distans.

Vårdnadshavare har via Wilma meddelats om att klassrumsundervisningen inte upptas i början av veckan.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning