Fortsatta distansstudier i Söderkulla skola i Sibbo – elever får ändå vid behov komma till skolan

Inga elever i Söderkulla skola i Sibbo har exponerats för viruset, och genom distansstudier kan lärarna tryggt undervisa eleverna trots att de själva är i karantän. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Sibbo kommun meddelar att klassrumsundervisningen inte upptas ännu på måndag och tisdag för eleverna i årskurs 4-6.

Distansundervisning rekommenderas ännu på måndag och tisdag för elever i årskurserna 4-6 i Söderkulla skola i Sibbo.

På grund av coronaepidemin råder personalbrist i skolan, meddelar Sibbo kommun. En stor del av skolans personal är ännu i karantän efter att ha varit i kontakt med en person som visade sig vara smittad av coronaviruset.

Inga elever har exponerats för viruset, och genom distansstudier kan lärarna tryggt undervisa eleverna trots att de är i karantän.

För elever i årskurserna 1-3 ordnas undervisning normalt i skolan. Även elever i årskurserna 4-6 får komma till skolan och sitta i skolans utrymmen, men de undervisas då ändå på distans.

Vårdnadshavare har via Wilma meddelats om att klassrumsundervisningen inte upptas i början av veckan.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning