Fortsatt tung tid för turismen och restaurangerna – branschförbund kräver sänkt moms

Att besöks- och servicenäringen fick öppna upp igen var en ljusglimt för branschen men det är ännu långt kvar till normalläge. Bild: Vesa Moilanen/Lehtikuva

Stor oro råder ännu bland landets turist- och restaurangföretagare: 22 procent av bowlinghallar och 18 procent av span ser konkurshot som en reell risk om sex månader.

Branschorganisationen för turism- och restaurangförbundet, Matkailu- ja Ravintolapalvelut (Mara), presenterade under tisdagen resultatet av en medlemsundersökning. 635 aktörer inom branschen svarade på frågor om sin verksamhet och lönsamhet under de första sommarveckorna samt deras uppfattning av framtiden.

Majoriteten av respondenter angav att deras omsättning i juni kraftigt minskat i förhållande till året innan – och uppskattar också att den kommer vara lägre sommaren ut. Enbart 9 procent anger att de tror att omsättningen kommer vara liknande eller högre än föregående år.

2 procent av respondenterna anger att de inte ser att deras företag kommer överleva de kommande sex månaderna. Det är framför allt bowlinghallar och span som ser oroligt på framtiden: upp till 22 procent av bowlinghallar uppskattar att de kommer vara konkurshotade om sex månader respektive 18 procent av span.

Festivalarrangörer tror på framtiden

Festivalarrangörerna tycks vara de med mest framtidshopp: trots att nästan 90 procent av arrangörerna anger att de förlorat 90 procent av sin inkomst ser ingen arrangör att konkurshotet hägrar inom en snar framtid.

Hos hotell, restauranger och kaféer, bensinstationer och temaparker finns en viss rädsla för framtida konkurshot: mellan 6-12 procent inom de olika sektorerna ser konkurs som en potentiell risk.

Obalans i turistandet

Timo Lappi, vd för Mara, menar att det inte bara är branschen som skadas om man inte från statligt håll tar hänsyn till svårigheterna. Bland annat kan både antalet anställda och antalet anställningar hotas.

Även om situationen blev något lättare när etablissemang tilläts öppna i början av sommaren är situationen fortfarande allvarlig. Efterfrågan på turism- och restaurangbranschens tjänster är fortfarande betydligt lägre än normalt och Mara efterlyser kraftigare åtgärder för att stötta branschen.

Till höstens budgetdebatt anser organisationen att regeringen bör sänka momsen till 5 procent under en period på 24 månader för inhemska transporttjänster, logi samt för kultur- och motionstjänster. Inom restaurangbranschen vill man att momsen ska sänkas till 10 procent under en period på 10 månader.

Ett stort problem för branschen är att medborgarna i fem av de viktigaste länderna för den finländska turismen inte tillåts äntra Finland. Det här samtidigt som finländare har möjlighet att resa till vissa destinationer utomlands från och med juli, vilket skapar en obalans då sektorn just nu lever på inhemsk efterfrågan.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning