Fortsatt frihandelsavtal utan USA

Länderna har i samband med mötet för Stillahavs-samarbetet Apec i Vietnam enats om att gå vidare med TPP. Här Kanadas handelsminister Francois-Philippe Champagne på Apec-mötet i Vietnam. Bild: NA SON NGUYEN / EPA/All over press

De elva länder som ännu är med i det stora frihandelsavtalet TPP har nått en överenskommelse om att gå vidare utan USA.

Vissa delar stryks från det gamla avtalet, uppger företrädare för Vietnam och Japan från mötet för Stillahavs-samarbetet Apec.

USA:s president Donald Trump har tidigare beslutat att USA ska lämna TPP. Japan har varit särskilt ivrigt att föra samtalen i mål, inte minst i syfte att minska Kinas växande inflytande i Asien.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46