Förtroendet för ekonomin ökar

Arkivbild från byggandet på Busholmen i Helsingfors. Bild: Jussi Nukari

Förtroendet för ekonomin har stärkts en aning, både hos konsumenterna och bland företagen.

Enligt Statistikcentralen steg konsumentförtroendet från värdet 7,7 i februari till 10,4 i mars. Det långsiktiga medelvärdet är 11,6.

Av de fyra delområden som mäts i konsumentbarometern var finländarna särskilt optimistiska vad gäller de egna möjligheterna att spara. Också synen på landets ekonomi och sysselsättningsläget förbättrades något, men ligger fortfarande under långtidsmedelvärdet.

Hypos ekonom Juhana Brotherus säger i en kommentar att huvudorsaken till det stärkta konsumentförtroendet är att sysselsättningsläget inte ser ut att förvärras, samt att Finlands ekonomiska utsikter har stabiliserats.

Trots att prognoserna för landets ekonomi fortfarande är dystra har man kunnat skönja en del positiva tecken, till exempel visade det sig att Finlands bnp-tillväxt i fjol var svagt positiv när många hade väntat sig att 2015 skulle bli ett fjärde minusår.

Danske Banks ekonomer påminner om att det nu också finns hopp om att det så kallade samhällsfördraget ska gå att genomföra.

Däremot tror Danske Bank att den privata konsumtionen avtar en aning, trots den gryende optimismen. Det beror på att konsumentpriserna väntas börja stiga försiktigt, samtidigt som lönenivåerna – i bästa fall – höjs bara måttligt. Bankerna väntas avsluta sina kampanjer med amorteringsfria lån, men låneräntorna förblir låga även framöver.

Konsumentförtroendet är starkast i huvudstadsregionen. Mest optimistiska är högre tjänstemän och företagare, medan pensionärer och arbetslösa är mest pessimistiska.

Också bland de finländska företagen kan man skönja en svagt ökad optimism i mars, visar EK:s företagsbarometer. Undantaget är servicesektorn där förtroendet avtog en aning. Starkast är framtidstron i byggbranschen, där förtroendet nu ligger snäppet över långtidsmedelvärdet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning