Förtroendet för asylprocessen sviktar efter dödsskjutning i Irak

Hur tryggt är det egentligen i Irak? Här bevakar militären en vägspärr i östra Bagdad. Bild: Lehtikuva/Ali Al-Saadi

Det var ingen som ville bära ansvaret för utvisningen av den ihjälskjutna irakiern Ali på måndagen. Flera experter vill nu se över Finlands kriterier för bedömningen av säkerheten i Irak.

Svenska Yles avslöjande om utvisningen av irakiern Ali och det påföljande mordet på öppen gata i Bagdad i december slog ned som en bomb på måndagen. Det tragiska dödsfallet och kopplingen till Finlands flyktingpolitik bollades mellan olika myndigheter under dagens lopp.

– Det är beklagligt och mycket hemskt att detta har skett, men ansvaret ligger hos gärningsmannen och myndigheterna i Irak. Migri ansvarar inte för det som händer utanför Finlands gränser, säger enhetschefen Tirsa Forssell på Migrationsverket till Svenska Yle.

Finlands nyutnämnda inrikesminister var lika besvärad över den stora uppmärksamheten kring Finlands flyktingpolitik.

– Grunden för internationellt skydd baserar sig på att det finns skäl att anta att det på området dit man blir avvisad kan förekomma förföljelse av personen. I detta fall var bedömningen den att det inte fanns tillräckliga skäl. Allt det andra som sedan händer där är tragiskt, sade Kai Mykkänen (Saml) då hans svors in som ny minister.

Inrikesminister Kai Mykkänen. Bild: Lehtikuva/Markku Ulander

Riksdagsledamot Eva Biaudet (SFP) uttryckte sig inte lika svävande.

– Jag känner stor bestörtning över att Finland skickar tillbaka människor till otrygga länder, där de hamnar i fara. Om asylsökande inte beviljas asyl och skickas tillbaka måste man vara säker på att det inte utsätts för fara för sitt liv eller sin hälsa. Denna så kallade non-refoulement regel är absolut i asylrätten och den har vi förbundit oss att följa, säger Eva Biaudet.

Ansvarsflykten irriterar

Ansvarsflykten väckte en illa dold irritation på Finlands flyktinghjälp.

– Det viktiga är nu att Finland bär ansvar för sina beslut i stället för att skylla på varandra. Migri skyller på Inrikesministeriet som i sin tur pekar finger på politikerna som upprepar att rättsstaten fungerar, säger sakkunniga Ida Schauman på Finlands flyktinghjälp.

Enligt Schauman är det framför allt Finlands snäva tolkning av säkerhetsläget i enskilda länder och möjligheten till intern flykt i det egna hemlandet som är boven i dramat. Finlands tolkning av vad som ska klassas som trygga förhållanden i till exempel Irak och Afghanistan avviker från flera internationella organisationers bedömning, däribland de bedömningar som gjorts av Förenta Nationernas flyktingorganisation UNHCR.

– Det här fruktansvärda fallet aktualiserar frågan om vi kan lita på asylprocessen. Negativa beslut och utvisningar hör till systemet, men om asylprocessen inte är pålitlig så finns det risk för att vi utvisar personer som är i behov av internationellt skydd, säger Ida Schauman.

Den politiska ribban

– Det är viktigt att enskilda fall som detta lyfts fram i offentligheten eftersom det tvingar tjänstemännen och politikerna att se över Finlands kriterier för asylrätten speciellt då det gäller irakiska asylsökande. Jag hoppas att den politiska ribban för vem som får asyl sänks efter det här, säger professor emeritus Lauri Hannikainen som har ett förflutet på Helsingfors universitet.

Enligt Hannikainen är det största problemet att Finland har spolat det tidigare systemet där man beviljade uppehållstillstånd av humanitära skäl i situationer där säkerhetssituationen bedömdes som ohållbar i enskilda länder.

– Jag är illa rädd för att det föreligger en risk att motsvarande fall uppdagas i fortsättningen. Ju fler utvisningar som verkställs, desto större är risken för att allt fler asylsökande råkar illa ut, säger Hannikainen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning