Förtret och försonlighet i närturismens tid – Merete Mazzarella om att möta oväntade mängder temporära gäster i hemorten

"Här i Ekenäs är vi fortfarande glada åt turister, inte minst åt finskspråkiga turister som säger att de knappt vetat att Ekenäs finns, att det är nästan som att vara utomlands när det talas så mycket svenska."

Alla vet vi vad som kan hända med en turistort som är känd för sin småskalighet, sin trivsamhet och sina hjärtligt välkomnande invånare. Det kan komma för många turister och då försvinner inte bara sm...