Förtjänta förmåner?

Vem har slutligen förtjänat det han åstadkommit? Ingen! Vårt liv är en gåva, inget vi själva skapat.