Förtjänstfulla vetenskapliga artiklar från Åbo fick pris

Två vetenskapliga artiklar om cancer skrivna av forskargrupper i Åbo får pris för bästa vetenskapliga artikel 2017.

Det årliga Elias Tillandz-priset tilldelades på torsdagen två förtjänstfulla artiklar om cancerforskning skrivna av forskargrupper i Åbo.

Den ena artikeln är skriven av en tvärvetenskaplig forskargrupp under ledning av Tero Aittokallio, professor vid institutionen för matematik och statistik vid Åbo universitet.

Artikeln beskriver en av forskargruppen utvecklad modell för att förutspå effekten vid behandling av prostatacancer. Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften The Lancet Oncology

Den andra artikeln beskriver likheter mellan cancer och autism som en forskargrupp vid Åbo bioteknikcentrum hittat under ledning av akademiprofessor Johanna Ivaska. Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Nature Cell Biology.

Elias Tillandz-priset delas årligen ut till bästa vetenskapliga artikel vid Biocity Turku. Priset har fått sitt namn efter Elias Tillandz (1640–1693) som var professor vid Akademien i Åbo. Tillandz införde de empiriska vetenskaperna i Finland och han publicerade den första vetenskapliga artikeln i Åbo.

Prismottagarna väljs av BioCity Turkus vetenskapliga råd.

I priset ingår ett stipendium med stöd av Stiftelsen för Åbo Akademi. Priset delades i år ut för fjortonde gången.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00