Kritik mot Move-testet: Fortfarande svårt för lärarna att få information om elevernas hälsa

Bild: Adobe Stock Photo/SPT

Enligt lagen har skolan rätt att få ut information om elevernas hälsa från hälsovården men det fungerar inte alltid i praktiken.

I september i fjol dog en pojke i en skola i Esbo efter att han hade genomfört konditionstestet Move under skolans gymnastiklektion. Kritiken tog då upp att det är svårt för lärarna att få information om elevernas hälsotillstånd från hälsovården. Det är viktigt för lärarna att veta om eleven till exempel har ett medfött hjärtfel som gör att hen inte borde delta i konditionstestet.

Kommunikationen mellan skolan och hälsovården fungerar fortfarande dåligt.

– Det finns fortfarande spärrar mellan skolan och hälsovården och en av orsakerna är att mycket av elevernas hälsoinformation är sekretessbelagd, säger Christer Holmlund, ordförande för Finlands Svenska Lärarförbund (FSL).

Läs också: Spring så länge du orkar – så här fungerar beep-testet

Holmlund säger att informationsutbytet mellan hälsovården och lärarna borde fungera per automatik. Enligt lagen om grundläggande utbildning har lärarna rätt att ta del av information som är nödvändig för att anordna ändamålsenlig undervisning för eleven oberoende av sekretess.

I praktiken fungerar det här inte alltid så bra. Undervisningsrådet Matti Pietilä vid Utbildningsstyrelsen säger att han har hört från fältet att samarbetet inte fungerar som det borde.

– Lagen ger tillåtelse för utlämning av hälsoinformation till skolorna, därför kunde skolorna och hälsovården bli bättre på att samarbeta.

Både Holmlund och Pietilä lyfter fram betydelsen av att föräldrarna informerar lärarna om barnens hälsotillstånd och om de har några sjukdomar som förhindrar dem från att delta. Utbildningsstyrelsen har gett ut en lärarhandledning som lärarna ska följa när de avgör vilka som kan delta i Move-mätningen.

Anvisningarna är framtagna av en expertgrupp från Jyväskylä universitet där bland annat läkare ingår. Pietilä säger att Move-konditionstestet är det säkraste i EU för barn och ungdomar.

– Läraren övervakar eleverna medan testet genomförs och de kan avbryta mätningen när som helst, säger Pietilä.

Holmlund är kritisk mot Move-mätningen men inte för att det skulle vara farligt för eleverna utan för att det utgör en extra arbetsbelastning för lärarna.

– Vi var emot Move-mätningen när det diskuterades om den skulle föras in i läroplanen, eftersom det egentligen inte hör till skolans uppgifter.

Move-mätningen stöder den omfattande hälsogranskning som eleverna går igenom.

– Mätningen hör egentligen hemma i hälsovården, säger Holmlund.

Lärarna kan inte använda resultaten från konditionstestet för att ge eleverna betyg men de ska dokumentera resultaten väldigt noggrant för hälsovården. Därför tycker vissa gymnastiklärare att det är orättvist att de gör andras jobb.

Enligt Holmlund får lärarna inte någon kompensation för att övervaka testerna. År 2016 utökades antalet årsveckotimmar inom gymnastiken i den grundläggande utbildningen med 76 undervisningstimmar.

– De utökade timmarna var inte ämnade för själva Move-testerna, alltså förändrar det inte det faktum att lärarna gör hälsovårdens jobb, säger Holmlund.

– Vissa gymnastiklärare tycker att det är helt okej att göra testet men förutom själva testet ska lärarna göra en väldigt omfattande dokumentation av resultaten.

Holmlund säger att han förstår att skolan är en bra plats att genomföra testerna på eftersom eleverna är samlade på ett ställe. Men om lärarna ska övervaka testerna vill FSL att de får betalt för det.

Move är ett nationellt uppföljnings- och responssystem för fysisk funktionsförmåga hos elever i årskurs 5 och 8. Systemet lanserades år 2016 och ersatte olika tester som utförts inom skolgymnastiken sedan 1970-talet för att mäta fysisk kondition.

Avsikten med Move-mätningarna är att uppmuntra barn och unga att röra på sig och att samla information om deras fysiska funktionsförmåga som stöd för skolhälsovården.

Move är ett pedagogiskt verktyg som främjar barns och ungas hälsa, välbefinnande och färdigheter att klara vardagliga fysiska utmaningar.

Move handlar om yrkesövergripande samarbete där det gemensamma målet är barns och ungas välbefinnande

Move-mätinstrumenten bygger på forskningsresultat. De har utarbetats av en mångvetenskaplig expertgrupp från Jyväskylä universitet och testats av 700 elever innan de började användas. Sakkunniga inom skolhälsovården deltog också i arbetet.

Move-mätningarna ger objektiv information om elevens uthållighet, styrka, snabbhet, rörlighet, balans och motoriska basfärdigheter.

I Move mäts uthållighet och rörelseförmåga med skyttellöpning på 20 meter. Man mäter hur länge eleven kan ta sig fram i ett ökande tempo enligt ljudsignalerna som spelas upp. De första avstånden joggar man i lugnt tempo. Läraren meddelar att mätningen är avslutad då eleven inte längre kan hålla takten. Eleven kan också avbryta mätningen själv.

Källa: Utbildningsstyrelsen

Annons: Förvaringstjänster ny nisch för Grabbarna Flytt

Finlandssvenska företaget Grabbarna Flytt har på sina fem år vuxit så det knakar. Förutom flyttservice och logistiska tjänster åt både privathushåll och företag kan man som nyhet nu också erbjuda förvaring. 14.2.2020 - 10.44

Mer läsning