Försvarssamarbete viktigaste frågan, anser nordborna

Bild: LEHTIKUVA/KIMMO MÄNTYLÄ

De nordiska länderna ska ägna sig åt försvarssamarbete, anser invånarna i de nordiska länderna. Resultatet framgår av en färsk enkät om vilket slags samarbete som nordborna ser som viktigast. Det försämrade omvärldsläget bedöms vara orsaken till attitydförändringen.

Nordiska rådet som är samlat till session i Helsingfors har låtit undersöka nordbornas inställning till nordiskt samarbete. Sedan den förra enkäten för tio år sedan har mycket hänt i världen: till exempel Storbritanniens beslut att lämna EU, valet av Donald Trump till USA:s president och Rysslands olagliga annektering av Krim. Det förändrade omvärldsläget förklarar sannolikt attitydförändringen när det gäller det nordiska samarbetet.

Av den enkät som Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har låtit utföra bland 3 000 invånare i de nordiska länderna, har försvars- och säkerhetsfrågor seglat upp som den viktigaste frågan, tätt följd av utbildningsfrågor, hälso- och socialfrågor och ekonomi- och finanspolitik.

– Det råder mer oroliga tider än förut. När osäkerheten ökar, upplever folk den nordiska arenan som en god samarbetsarena, säger Norges försvarsminister Frank Backe Jensen och påpekar att det har skett en klar förskjutning jämfört med för tio år sedan då bekämpning av brottslighet upplevdes som det viktigaste området för nordiskt samarbete.

Ett annat exempel på det ökade intresset för säkerhetsfrågor är den konservativa gruppens förslag till samarbete inom totalförsvar och cybersäkerhet i Norden och Baltikum.

– Nordens största hamn, Göteborgs hamn, betyder mycket för den svenska, men också för den finska försörjningen, till exempel vad beträffar drivmedel, förnödenheter, mediciner och ammunition. Därför behöver de nordiska länderna tillsammans titta på den här biten av totalförsvarsplanering, säger svenska riksdagsledamoten för Moderaterna, Hans Wallmark, som är ordförande för den Konservativa gruppen i Nordiska rådet.

– Cyberhot och desinformation är reella hot och totalförsvarsplaneringen ett område där vi kan lära oss av varandra, säger Wallmark som vill att de baltiska länderna tas med i samarbetet.

– Baltikum blir allt mer en integrerad del av oss. Det är lätt hänt att vi bara talar om Norden, men när det gäller de här frågorna är det viktigt att ha ett nordiskt-baltiskt perspektiv.

Annons: Såhär insjuknar man på din hemort – ta reda på vilken folksjukdom som är hotet för dig

Man mår olika på olika håll i Finland. På kartan kan du se vad man insjuknar i på din hemort! Du kan också testa vilka dina största hälsorisker är. Våra specialister ger också tips för förebyggande av folksjukdomar. 4.2.2020 - 10.49

Mer läsning