Försvarsministern vill sätta ålänningarna i civiltjänst

Död bokstav. Enligt den nuvarande självstyrelselagen för Åland kan ålänningar i stället för att fullgöra värnplikt "tjänstgöra på motsvarande sätt vid lots- och fyrinrättningen eller i någon annan civilförvaltning", men eftersom sådan tjänstgöring inte har ordnats, har ålänningarna varit befriade från värnplikt. På bilden Märkets fyr väster om Åland.Bild: Robert Jansson

Enligt lagen ska ålänningarna i stället för värnplikt, tjänstgöra som lotsar, fyrvaktare eller inom civilförvaltningen, men reglerna har varit en död bokstav, eftersom det inte har funnits några ersättande lots- och fyruppdrag. Nu vill Försvarsministeriet att ålänningarna, precis som andra män som slipper värnplikt, i stället sätts att göra civiltjänst.