Försvarsministeriet: Finansieringen räcker till för fartygen

Den svenska korvetten HMS Visby som sjösattes år 2000 är utrustad med så kallad smygteknik. Bild: EPA/MARKO SAAVALA SWEDEN OUT

Marinens fartygsanskaffningar ska göras med de planerade anslagen och inga nya ansökningar kommer att lämnas in, uppger Försvarsministeriet.

Ministeriet uppger i ett pressmeddelande att kraven som ställs på marinens projekt Flottilj 2020 kommer att uppnås med de beviljade medlen.

Flottilj 2020 är ett projekt där sex fartyg som börjar vara föråldrade på 2020-talet ska ersättas med fyra nya. Robotbåtarna av Rauma-klassen och minfartygen i Hämeenmaa-klassen byts ut mot modernare fartyg.

Projektet har beviljats 1,2 miljarder euro. Försvarsministeriet svarar i pressmeddelandet på Helsingin Sanomats nyhet enligt vilken försvarsindustrin betvivlar att finansieringen räcker. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03