Försvarsmakten ser över sina instruktioner gällande frivilliga reservistövningar

Bild: Lehtikuva/Armend Nimani

Försvarsmakten kommenterar inte åtalen mot två högt uppsatta officerare med hänvisning till att rättsprocessen inte är färdig.

Den tidigare kommendören för Karelens flygflottilj, överste Markus Päiviö, och flygvapnets kommendör, generalmajor Sampo Eskelinen, är misstänkta för tjänstgöringsbrott i samband med en frivillig reservistövning i Enare i september 2017. Riksåklagarämbetet meddelade i tisdags att man väckt åtal mot Päiviö och Eskelinen.

Med anledning av händelserna i Enare meddelar Försvarsmakten att man ser över sina instruktioner om frivilliga reservistövningar. Däremot kommenterar Försvarsmakten inte åtalen med hänvisning till att rättsprocessen är i gång. Enligt Försvarsmakten kan endast åklagaren ge ut information om åtalen.

Enligt Helsingin Sanomats uppgifter har Päiviö använt invektiv och nedsättande skällsord om flera personer som var närvarande vid flygvapnets stuga i Enare där reservistövningen genomfördes. Både reservister och stamanställd personal från flygflottiljen var på plats under övningen.

Åtalet gäller för Päiviös del missbruk av förmansställning, tjänstgöringsbrott och ärekränkning. Eskelinen åtalas å sin sida för tjänstgöringsbrott eller alternativt för tjänstgöringsbrott av oaktsamhet.

Försvarsmakten uppskattar att 70-90 militära brott med kopplingar till organisationens personal undersöks årligen. Största delen av dem utreds internt av Huvudstabens juridiska avdelning.

Hälsningar från riksdagen

Politiken möter många utmaningar, inte minst från populistiska och bakåtsträvande rörelser i Finland och i Europa. Jag vill fortsätta som riksdagsledamot och arbeta för en politisk kursändring i värdefrågorna. 15.3.2019 - 15.02