Försvarsmakten nobbar diabetiker – Diabetesförbundet kritiserar beslutet

Unga diabetiker har hittills kunnat göra frivillig militärtjänst. Bild: SPT

Diabetiker får inte längre tjänstgöra i militären. Det har huvudstaben nu slagit fast.

Unga diabetiker har hittills kunnat göra frivillig militärtjänst. Enligt Diabetesförbundet i Finland har huvudstaben meddelat att diabetes i framtiden utgör ett hinder för att tjänstgöra i militären, och de diabetiker som kallas in placeras i tjänstgöringsklass C. Huvudstaben motiverar enligt Diabetesförbundet beslutet med risker när det gäller tryggheten. På Diabetesförbundet är man besviken över beslutet.

– Möjligheten att få tjänstgöra i militären har varit viktig ur jämlikhetsprincipen. Genom att man kategoriskt nobbar alla värnpliktiga diabetiker tar man inte i beaktande att diabetes är en individuell sjukdom både när det gäller behandlingen och hur krävande den är, säger Laura Tuominen-Lozic, expert på förbundet.

Enligt Diabetesförbundet har diabetikernas värnplikt förlöpt fint. 13 procent av diabetikerna har avbrutit sin tjänstgöring, och andelen avviker enligt förbundet inte märkbart i jämförelse med övriga värnpliktiga.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46