Försvarsmakten nobbar diabetiker – Diabetesförbundet kritiserar beslutet

Unga diabetiker har hittills kunnat göra frivillig militärtjänst. Bild: SPT

Diabetiker får inte längre tjänstgöra i militären. Det har huvudstaben nu slagit fast.

Unga diabetiker har hittills kunnat göra frivillig militärtjänst. Enligt Diabetesförbundet i Finland har huvudstaben meddelat att diabetes i framtiden utgör ett hinder för att tjänstgöra i militären, och de diabetiker som kallas in placeras i tjänstgöringsklass C. Huvudstaben motiverar enligt Diabetesförbundet beslutet med risker när det gäller tryggheten. På Diabetesförbundet är man besviken över beslutet.

– Möjligheten att få tjänstgöra i militären har varit viktig ur jämlikhetsprincipen. Genom att man kategoriskt nobbar alla värnpliktiga diabetiker tar man inte i beaktande att diabetes är en individuell sjukdom både när det gäller behandlingen och hur krävande den är, säger Laura Tuominen-Lozic, expert på förbundet.

Enligt Diabetesförbundet har diabetikernas värnplikt förlöpt fint. 13 procent av diabetikerna har avbrutit sin tjänstgöring, och andelen avviker enligt förbundet inte märkbart i jämförelse med övriga värnpliktiga.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning