Försvarsmakten inleder förundersökning om låtsasavrättning

Försvarsmakten har inlett en förundersökning om tjänstgöringsbrott om en videofilm där en grupp värnpliktiga spelade in en låtsasmassavrättning, uppger Karelska brigaden.

Brigadens rättsofficer, överstelöjtnant Jouni Kautonen säger att man redan identifierat en del av de värnpliktiga på videon. Inspelningen gjordes enligt Kautonen på garnisonen i Vekaranjärvi i Kouvola i juni.

Först ute med nyheten om avrättningsvideon var Kaakon Viestintä, dit bland andra tidningen Kouvolan Sanomat hör.

Tidningen skriver att videon visar en värnpliktig med ett stormgevär som siktar mot fem andra och skjuter mot dem, en åt gången, med lösa skott. De fem värnpliktiga, som står i rad cirka 10–15 meter från den beväpnade, faller till marken som om de blivit skjutna. 

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46